Image
IT Support Services

Kombinace FVE s jinými technologiemi

Při návrhu fotovoltaických elektráren uplatňujeme dlouhodobé zkušenosti a osvědčilo se nám, když poznáme a pochopíme potřeby zákazníka, tedy máme informace o zákazníkově spotřebě a zamýšleném využití energie.

Fotovoltaickou elektrárnu navrhujeme individuálně a snažíme se tedy zjistit jaké zákazník provozuje spotřebiče a technologie.

Pokud například víme, že zákazník používá tepelné čerpadlo, snažíme se navrhnout takovou kapacitu baterie, aby tepelné čerpadlo mohlo po značnou dobu běžet z energie uložené v baterii.
Když víme, že zákazník provozuje elektromobil, vybíráme výkonnější střídač, aby výkon nabíjení nebyl zbytečně snížen. Zároveň doporučujeme větší baterii.

Zákazníkům také doporučujeme, aby například myčka nebo pračka dokázala pracovat s teplou vodou, která je ohřátá „zdarma“ ze slunce. Taková řešení pak dále pomáhají úsporám a také návratnosti FVE.

V případě některých zelených technologií může zákazník dosáhnout na další zajímavé dotace a někdy i na extra kombinační bonus. Jedním z příkladů je Wall-box pro nabíjení pro nabíjení elektromobilů, na který je standardně dotace 30 000 Kč a v kombinaci s FVE další bonus 10 000 Kč (informace 2023).

divider

Potřeby zákazníka

Potřeby zákazníka

Čím více informací víme, tím lépe jsme schopni FVE navrhnout, aby fungovala dle požadavků.

Zelené technologie

Zelené technologie

Naše fotovoltaika umí fungovat společně s jinými zelenými technologiemi.