Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
(+420) 571 115 485

Celkové zapojení se liší podle toho jak se produkce platí:

a) formou pevných výkupních cen

b) formou Zelených bonusů tj. vlastní spotřeba
HODNOCENÍ :Pevné výkupní ceny

- kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy (např: ČEZ, EON, PRE)
- pevně stanovená cena elektřiny na dobu 20ti let, výchozí cena podle roku uvedení do
- uhrazení podílu za připojení dle přílohy č.6 vyhl č. 5/2006 Sb. – tedy 500Kč/ A připojeného místa
- jistota ceny a solventnosti odběratele

Zelené bonusy

- kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník

- provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy (např: ČEZ, EON, PRE) hradí cenu bonusu

- možnost výšších výnosů oproti režimu výkupních cen

– dána mírou vlastní spotřeby a cenou silové elektřiny

- pouze náklady na osazení vlastním ocejchovaným elektroměrem

- větší riziko se zajištěním odběratele

Technické řešení FVE – pevné výkupní ceny

Všechna vyrobená energie vedena přímo do předávacího místa distribuční soustavy. Tímto místem je u rodinných domků rozvodný pilíř nebo venkovní jistící skříňka. Elektroměr musí být pro odečet volně přístupný. Vyrobenou elektrickou energii prodáváte a fakturujete provozovateli distribuční soustavy (ČEZ, EON, PRE).

Technické řešení FVE – Zelený bonus tj. Snížím vlastní spotřebu apřebytky prodávám PDS

Všechna vyrobená energie je vedena do podružného rozváděče objektu, kde je nejprve spotřebovávána vlastními spotřebiči objektu a přebytky se přes 4kvadrantový elektroměr dodávají do distribuční soustavy.

Pevná výkupní cena nebo Zelený bonus? Co zvolit?

Prvním z dvou rozdílů mezi oběma formami je výše garantované podpory cen. Podpora pro rok 2010.

Druhým rozdílem je % míra vlastní spotřeby el. energie z FVE. V případě Zelených bonusů ušetříte na nákupu silové elektřiny ze sítě. Důležité je ovšem, kolik energie z FVE si dokážete během dne sami spotřebovávat a za jak vysoký tarif nakupujete 1kWh. Na základě vyčíslení těchto hodnot lze určit, která forma výkupu je pro Vás výhodnější.

Vzorový případ:

Napříkad FVE o výkonu 3,8kWp, která vyrobí ročně 3507 kWh.
Vysoký tarif zvolme 3Kč/1kWh (cena za nákup silové elekřiny se pohybuje od 1Kč do 4Kč/kWh).
Vaše celková roční spotřeba bude pro zjednodušení 3507 kWh.

Pro FVE o výkonu 3,8kWp to znamená, že byste si sami měli průměrně spotřebovat 2,9kWh každý den v období, kdy je denní světlo.

Je jasné, že nejvýhodnější je 100% vlastní spotřeba, ale v praxi ji lze dosáhnout jen v málo případech.